SKOL-AS. Trójpłaszczyznowa terapia skolioz

Dzisiaj polecam uwadze specjalistów rehabilitacji innowacyjne urządzenie do trójpłaszczyznowej terapii skolioz.


Trójpłaszczyznowa terapia skolioz w oparciu o oryginalną metodykę z zastosowaniem aparatu SKOL-AS 
  • Stymulacja biernego i czynnego układu stabilizacji kręgosłupa poprzez odpowiednie aktywowanie funkcji ruchowych 
  • Prowadzenie rehabilitacji w płaszczyznach czołowej, strzałkowej oraz poprzecznej 
  • Stymulacja struktur układu nerwowego w celu reedukacji wzorców ruchowych 
  • Wspomaganie pracy terapeuty 

Zobacz film:
Metodyka SKOL-AS jest jedną z nielicznych opisanych form terapeutycznych, oddziałujących kompleksowo na bierny i czynny mechanizm stabilizujący kręgosłupa,a także na układ nerwowy sprawujący kontrolę nad tymi strukturami. Korekcja przy użyciu metody i aparatu SKOL-AS wskazana jest dla dzieci i młodzieży, u których skrzywienie zawiera się między 6o a 40o (kąt wg. Cobba). Aparat SKOL-AS umożliwia zastosowanie i wykorzystanie postępowania treningowego w metodyce korekcji skolioz – co pozwala wypracować u dziecka utrwalone zmiany adaptacyjne i zmienić możliwości, nawyki i funkcje ruchowe w kierunku reedukacji wzorców ruchowych z nieprawidłowych na prawidłowe.W proponowanej metodyce terapii zostały uwzględnione wytyczne i zalecenia opracowane przez SOSORT (Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedyczne i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz):

• Najważniejszym elementem kinezyterapii skolioz są ćwiczenia czynne prowadzące do trójpłaszczyznowej korekcji deformacji. Prowadzenie fizjoterapii w skoliozach powinno wynikać z przyjęcia jednej z najbardziej prawdopodobnych teorii wyjaśniającej etiologię tego schorzenia, czyli zaburzeń równowagi nerwowo-mięśniowej.

• Leczenie zachowawcze powinno zatrzymać progresje skrzywienia, zapobiegać dysfunkcji układu oddechowego, zabezpieczyć dziecko przed ewentualnymi bólami kręgosłupa w przyszłości i poprawić sylwetkę poprzez korekcję postawy.

• Należy poprzez ćwiczenia doprowadzić do stabilizacji skorygowanej pozycji.Jeden z czołowych autorytetów – znawca problematyki leczenia skolioz w Niemczech, dyrektor Centrum Leczenia Skolioz w Bad Wildungen, dr K. Zielke uważa, że: indywidualne korygowanie odchyleń skoliotycznych wyłącznie za pomocą samych ćwiczeń wolnych jest niemożliwe.

Etapy korekcji skoliozy przy pomocy aparatu SKOL-AS to podstawowy etap korekcji skrzywienia (pozycje leżące) oraz zasadniczy etap korekcji funkcjonalnej w pozycjach wysokich, na który składa się reedukacja postawy oraz korekcja i autokorekcja w pozycjach wysokich. 

Fot. Daniel Kawka, gabinet rehabilitacji Fizjo-Pasja, Bielsko Biała 

http://www.rehabilitacjabielsko.pl
 Istota proponowanej metody, opartej na analizie patomechaniki bocznych skrzywień kręgosłupa (bsk), polega na czynnej, segmentarnej korekcji skrzywienia. W trakcie ćwiczeń powstaje odwrotny do kierunku rozwoju skoliozy trójpłaszczyznowy, korygujący ruch kręgosłupa. Podstawowym założeniem terapeutycznym nie jest wzmacnianie siły mięśni tworzących „gorset mięśniowy”, lecz wyrobienie zdolności czynnego korygowania układu ciała i utrzymania prawidłowej postawy. Poza tym każde ćwiczenie charakteryzuje trójpoziomowy charakter ruchu, czyli równoczesne oddziaływanie na bierny i czynny mechanizm stabilizujący, a także na sprawujący nad nimi kontrolę układ nerwowy.Na temat metodyki SKOL-AS powstały dwie monografie autorstwa dr hab. prof. nadzw. Andrzeja Suchanowskiego oraz mgr Andrzeja Stolarza, współautorów metodyki SKOL-AS:

1. „Korekcja bocznych skrzywień kręgosłupa. Skojarzone postępowanie metodą S-E-T i aparatem „SKOL-AS”, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdańsk 2011, ISBN: 978-83-62390-04-52. „Metodyka korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa przy użyciu aparatu SKOL-AS” , Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Olsztyn 2013, ISBN: 978-83-89067-68-5Na łamach Baltic Journal Of Health and Physical Activity, czerwiec 2013, ukazał się artykuł “Functional conditions of three-dimensional correction of side curvatures of the spine”. 

http://www.degruyter.com/view/j/bjha.2013.5.issue-2/bjha-2013-0013/bjha-2013-0013.xml?format=INT
 

Zobacz w sklepie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *