Słowniczek pacjenta

AcupuctureCecilie 066akupunktura (z łac. acus – igła, punctura – (u)kłucie) – technika leczenia wywodząca się ze Wschodu (Chiny, Japonia, Mongolia). Jest obecnie uznawana w wielu krajach jako uzupełnienie medycyny konwencjonalnej. Akupunktura służy do redukowania bólu oraz utrzymania lub przywrócenia równowagi energetycznej organizmu, będącej warunkiem jego sprawnego funkcjonowania. Technika ta polega na nakłuwaniu ciała srebrnymi lub złotymi igłami w odpowiednich punktach, odpowiadających za największą aktywność narządów wewnętrznych. Punkty te zlokalizowane są wzdłuż tzw. meridianów (linii energetycznych), zgodnie z koncepcją wyrównywania potencjału energetycznego organizmu.Obecnie istnieje na świecie jeden wydział medycyny nauczający akupunktury znajdujący się na Akademii Medycznej w Pekinie, w Chinach. 

embriogeneza rozwój zarodkowy. Pojęcie stosowane w odniesieniu do pierwszego etapu rozwoju osobniczego zwierząt wielokomórkowych rozmnażających się płciowo. W przypadku człowiek embriogeneza obejmuje okres od momentu zagnieżdżenia się zapłodnionego jaja w błonie śluzowej macicy (7. dzień) do końca 8. tygodnia.

hipodynamia (Hipokinezja) negatywne dla zdrowia osobniczego i społecznego zjawisko, nasilające się w 2. poł. XX w., polegające na dysproporcji pomiędzy zwiększającym się obciążeniem układu nerwowego, a zmniejszającym się obciążeniem układu ruchowego. Prowadzi do zaburzeń w zakresie układów: sercowo-naczyniowego, trawiennego, autonomicznego, psychonerwowego. 

Skutki hipodynamii:

  • Atrofii mięśni (zmniejszenie siły mięśniowej)
  • Atrofii tkanek i narządów (zmniejszenie objętości serca)
  • Osteoporozy (łamliwość kości)
  • Obciążenia przemiany materii (upośledzenie biosyntezy białek mięśniowych)
  • Zwiększenie wydalania: Ca, P, K, Na, N i ujemnego bilansu wapniowego
  • Zmiany objętości płynów ustrojowych (zmniejszenie objętości krwi krążącej i ogólnej ilości hemoglobiny, zmniejszenie 
objętości płynu pozakomórkowego oraz odwodnienie komórkowe)
  • Zmniejszenie odporności swoistej i odporności nieswoistej ustroju
  • Spadek wydolności fizycznej (zmniejszenie maksymalnej wentylacji płuc, zmniejszenie pojemności życiowej płuc)
  • Wzrost częstości skurczów serca w spoczynku i po wysiłku (zmniejszenie objętości wyrzutowej serca, zmniejszenie pojemności minutowej serca w spoczynku i w czasie wysiłku, przedłużenie czasu restytucji i procesów odnowy).
  • Zaburzenia snu

 ektoderma zewnętrzna warstwa zarodka, tzw. zewnętrzny listek zarodkowy w stadium gastruli. Z ektodermy powstają głównie: skóra, nabłonek jelita przedniego i tylnego, szkliwo zębów, elementy oka (rogówka, soczewka, siatkówka) i cały układ nerwowy. 
W czasie neurulacji w rozwoju kręgowców ektoderma ulega podziałowi na ektodermę powierzchniową i neuroektodermę. Z tej pierwszej powstaje naskórek i różne jego twory pochodne (gruczoły potowe, gruczoły łojowe, pióra, łuski, włosy itp.). Z neuroektodermy powstaje cewkanerwowa endoderma - to wewnętrzna warstwa komórek w rozwoju zarodkowym powstająca w stadium gastruli. Inaczej listek zarodkowy. 
W jej obrębie tworzy się jama zwana prajelitem, do której z zewnątrz prowadzi otwór, czyli pragęba. Z niej rozwijają się : nabłonek jelita środkowego, trzustka, wątroba, nabłonek układu oddechowego, pęcherz moczowy, cewka moczowa.

laseroterapia grupa zabiegów terapeutycznych, w których stosuje się lasery medyczne. Zabiegi laseroterapeutyczne wykonywane są w różnych celach, m.in. do bezkrwawych zabiegów chirurgicznych, w których laser w pewnym sensie zastępuje nóż, w tym także do zabiegów neurologicznych, okulistycznych i stomatologicznych, do koagulacji tkanek, do niszczenia (fotoablacja) chorych tkanek. Osobną grupę zabiegów laseroterapeutycznych stanowią działania zachowawcze – biostymulacja z użyciem laserów niskoenergetycznych. Zaletą zabiegów z użyciem lasera jest brak fizycznego kontaktu narzędzia z tkankami leczonej osoby, dzięki czemu praktycznie eliminuje się ryzyko zakażenia.

mezoderma listek zarodkowy umiejscowiony pomiędzy endodermą i ektodermą. Z mezodermy rozwija się tkanka łączna, kora nadnerczy, układ krwionośny i limfatyczny, kanał rdzenia kręgowego, skóra właściwa, śluzówka, układ rozrodczy, nerki. Szkielet 
i mięśnie powstają z mezenchymy (grupy komórek wyodrębniających się z mezodermy).

metoda Butejko (profesora Butejki) coraz popularniejsza na całym świecie, nazywana jest najczęściej gimnastyką oddechową lub oddychaniem przeponowym. W metodzie tej chodzi o to, żeby dotlenić wszystkie komórki, czyli dać im więcej tlenu niż mogą dostać przy normalnym oddychaniu. Do tego służy dwutlenek węgla, który ułatwia przenikanie tlenu z płuc do krwi (tzw. efekt Bohra). Tak więc wbrew powszechnym opiniom dwutlenek węgla jest konieczny i w dodatku potrzebujemy go znacznie więcej, niż dostajemy! Powietrze zawiera tylko 0,03% CO2; aby nastąpił efekt Bohra, potrzebne jest zaś 6-6,5%. Organizm jest w stanie magazynować dwutlenek węgla w pęcherzykach płucnych, jeśli jednak oddychamy niewłaściwie lub zbyt intensywnie (np. podczas biegu), zapasy CO2 się kurczą i w konsekwencji spada absorpcja tlenu do krwi.  

metodyka Małachowa (Małachow G. P.) Twórca metody samooczyszczenia organizmu, poprzez stosowanie głodówki oraz specjalnej diety.

mikroelektroforeza (jontoforeza) med. metoda badawcza i lecznicza komórek ciała, polegająca na bezpośrednim wprowadzaniu do nich substancji chem. w postaci jonów i stymulowaniu nimi określonych reakcji z wytworzeniem ładunku elektr.; stosowana m.in. 
w leczeniu uszkodzeń komórek nerwowych, schorzeniach narządów ruchu; 

organogeneza tworzenie się i rozwój narządów w trakcie rozwoju zarodkowego. Zarodek implantuje się pod śluzówkę macicy. Rozpoczyna się wytwarzanie między ekto- a endodermą kolejnego listka zwanego mezodermą. Poszczególne listki zarodkowe specjalizują się, tworząc organy zarodka.

osteochondroza to rodzina chorób ortopedycznych. Schorzenie polega na zaburzeniach ukrwienia fragmentów koci wskutek czego ulegają one martwicy co prowadzi do powstania ubytku powierzchni stawowej. Osteochondroza może ona dotknąć dowolny staw.

prąd galwaniczny jest to prąd stały, który nie zmienia kierunku ani natężenia w czasie przepływu ). Przepływ prądu pomiędzy elektrodami zależy od ich rozmiaru, wzajemnego ułożenia, przewodnictwa tkanek oraz odległości pomiędzy elektrodami. Prądy galwaniczne usprawniają i pobudzają układ krążenia zmniejszając odczuwanie bólu. Mają zastosowanie w przypadku zmian zwyrodnieniowych stawów, nerwobólach, zaburzeniach krążenia, bólach mięśniowych.

refleksoterapia refleksologia.(często – niesłusznie – w powszechnym odbiorze sprowadzona do masażu leczniczego stóp.) terapia wywodząca się z chińskiej akupunktury, dzieli się na refleksoterapię korporalną (tułowia i kończyn) i tzw. mikrosystemy – refleksoterapię uszną, czaszkową (aurikuloterapię i kranioterapię albo refleksoterapię aurikularną i kranialną), jamy ustnej 
i tęczówkową refleksodiagnostykę, czyli irydodiagnostykę. U podstaw wszystkich tych i innych pokrewnych dziedzin leży znajomość budowy i funkcji układu nerwowego i cała wielka już nauka o odruchach nerwowych. Oddziaływanie fizyczne na skórę czaszki (kraniopunktura) jest obok oddziaływania na ucho (aurikulopunktura) najskuteczniejszym sposobem oddziaływania w ramach terapii odruchowej refleksoterapii. Poprzez system powiązań neuronalnych określone miejsca na skórze głowy zostają związane z ośrodkami w mózgu, stając się kranialnymi strefami projekcyjnymi części ciała i narządów wewnętrznych oraz ich funkcji.

rezonansowa terapia mikrofalowa (MRT) Mikrofalowa rezonansowa terapia od lat 60-ch jest szeroko z powodzeniem stosowana w wielu krajach jako metoda samodzielna i również jako wspomagająca w zespolonym leczeniu z chirurgicznym i medykamentami. W MRT są wykorzystywane generatory fal elektromagnetycznych w zakresie 30-300 gHz, odpowiadających długości fal milimetrowych. Intensywność pól należy do skrajnie słabych (nie cieplnych), bo ogrzewanie obiektów nie ma zasadniczego znaczenia. Gęstość mocy znajduje się poniżej 10 mW/cm2. Zabiegi MRT są nieszkodliwe i bezbolesne.

terapia igłowa uszu (Aurikulopunktura), czyli refleksoterapia uszna, należy do tzw. mikropunktur. W latach 50. XX wieku opracował ją francuski lekarz Paul Nogier. Terapia uszna jest najskuteczniejsza podczas leczenia: schorzeń narządów głowy i szyi (m.in. bólów głowy i zębów, infekcji jamy ustnej, gardła i krtani, ucha środkowego, zaburzeń widzenia i słyszenia), schorzeń układu pokarmowego i płciowo-moczowego, zespołów bólowych narządu ruchu, alergii i chorób skóry, nerwic (zwłaszcza depresji) i zaburzeń snu, stanów po stłuczeniach i złamaniach, astmy, samoistnego nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca.

terapia manualna jako praktyczna część medycyny zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń czynności różnych struktur układu ruchu, a w szczególności kręgosłupa. Przed przystąpieniem do terapii przeprowadza się z pacjentem wywiad lekarski oraz badanie palpacyjne i funkcjonalne narządu ruchu. Badanie to odbywa się zarówno w spoczynku jak i podczas ruchów czynnych oraz biernych. Są to ruchy bierne fizjologiczne, czyli złożone z toczenia i ślizgu powierzchni stawowych, oraz bierne naśladujące “grą stawową” Terapeuta ocenia wygląd i konsystencję tkanek miękkich, zakres i jakość ruchu elementów kostnych oraz charakter oporów występujących podczas przemieszczania poszczególnych struktur układu ruchu względem siebie. Bada ruchy bierne kręgosłupa i ocenia odpowiedzi układu ruchu na czynniki szkodliwe dla struktur tego układu. 

terapia Su Jok unikalny uzdrawiający system, zakodowany przez samą naturę w każdym z nas. Terapia Su-Jok jest metodą diagnostyki i terapii na podstawie badania punktów aktywnych znajdujących się na dłoniach i stopach. Oparta jest na tradycyjnej wiedzy chińskiej medycyny i nowych teoriach, opracowanych przez koreańskiego uczonego, profesora Park Jae Woo. Terapia Su-Jok wspomaga leczenie medycyny klasycznej, może być także stosowana jako samodzielna metoda (daje szybki efekt bez stosowania środków farmakologicznych). Wskazania i możliwości terapii Su-Jok są bardzo szerokie – od lekkiego niedomagania do ostrych stanów i ciężkich porażeń organów wewnętrznych. Su-Jok może być wykorzystywana w terapii praktycznie wszystkich rodzajów chorób, zarówno u dzieci jak i u dorosłych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *